Menu Sluiten

Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria

Stichting C.R.N. is een instelling die alle soorten zorg biedt aan, in principe, alle cliënten.
Er zijn echter een paar uitzonderingen op de regel die zijn opgenomen in de uitsluitingscriteria. Op basis van de
uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Stichting C.R.N. deze cliënt in zorg neemt.

Uitgesloten zijn cliënten:

 • met problematisch, c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
 • met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • die verbaal zeer agressief zijn;
 • die de hulp van Stichting C.R.N. niet willen accepteren;

Hierdoor worden de patiënten met crisisgevoeligheid, therapieresistentie en volgende criteria niet
aangenomen bij de voordeur, dan wel door (of terug- )verwezen na de intakefase:

 • Evident psychotische stoornissen, zoals schizofrenie, schizofreen stoornissen, schizo affectieve stoornissen, psychotische stoornissen door somatische
  aandoeningen en psychotische stoornissen door middelengebruik.
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornissen die tevens een therapieresistente karakter hebben, zoals bijvoorbeeld ernstige impulscontroleproblematiek met tevens detentieverleden.
 • Ernstige bipolaire stoornissen, met name bipolaire I stoornis die zich kenmerkt van heftige manische episodes
 • Ernstige depressies met psychotische kenmerken waarbij tevens evidente suïcidaliteit aanwezig is.

Elk patiënt die verwezen wordt, zal kritisch beoordeeld worden rekening houdend met bovenstaande criteria, welke op zich weer teruggekoppeld zal worden aan de verwijzende persoon/instantie.

Aanmelden thuiszorg

Weet u al welke thuiszorg u wilt van Stichting C.R.N.? Klik hier en gebruik ons aanmeldformulier of neem contact op via het contactformulier.