Menu Sluiten

Over Stichting C.R.N.


Direct aanmelden


Contact

Over Ons

Wie zijn wij?

Stichting C.R.N. is een thuiszorgorganisatie die kwalitatief hoogwaardige belevingsgerichte thuiszorg biedt aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Wij houden specifiek rekening met de wensen, taal en religie van u als cliënt. Wij willen een bijdrage leveren aan de veelkleurigheid van de zorg binnen een multiculturele samenleving. Daarbij willen wij een leidende rol spelen in het realiseren van een gezondere samenleving.

Onze missie:

Wij leveren, vanuit transcultureel oogpunt handelend, geïntegreerde belevingsgerichte zorg aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Wij willen een leidende rol spelen in het realiseren van een gezondere samenleving.

Onze visie:

Bij ons staat de cliënt en zijn of haar omgeving centraal. Daarom leveren wij kwalitatieve zorg aan iedereen die daar behoefte aan heeft en voor zijn of haar zorg- en of hulpvraag niet (afdoende) kan terugvallen op de naaste omgeving (vrijwilligers, mantelzorgers). De cliënt heeft de regie in handen over de zorg- en dienstverlening die hij of zij ontvangt. De zorg- en dienstverlening zijn laagdrempelig, wijk- en belevingsgericht, dat wil zeggen dat wij werken met wijkteams en rekening houden met de omgeving, cultuur, religie, taal en nationaliteit van de cliënt.

Bovendien wordt speciale aandacht besteed aan het bieden van extra, op de cliënt toegesneden service aan cliënten die daar behoefte aan hebben. Alle processen binnen de organisatie nemen de cliënt en zijn of haar omgeving als uitgangspunt, dat wil zeggen dat er steeds wordt gekeken vanuit het perspectief van de cliënt en zijn of haar omgeving en dat de processen zo zijn ingericht en op elkaar zijn afgestemd dat de cliënt de beste zorg en dienstverlening ontvangt, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden, vanuit een wijkgerichte aanpak.

Aanmelden thuiszorg

Weet u al welke thuiszorg u wilt van Stichting C.R.N.? Klik hier en gebruik ons aanmeldformulier of neem contact op via het contactformulier.